ปรัชญา มาพร้อมกับนักคิด ตั้งแต่ สอเครติส อริสโตเติ้ล เพลโต ล้วนเป็น เจ้าพ่อปรัชญา ก้องโลก และมีก่อนหน้านั้น นับตั้งแต่มนุษย์เกิดปัญญาทางความคิดแล้ว
1
ปรัชญา คือความคิดของนักปราชญ์ ที่เกิดผลต่อจิตใจและการกระทำของมนุษย์
2
ปรัชญา มาเด่นมาดังมากที่สุดเห็นจะเป็นด้าน ปรัชญาทางการเมือง ทำให้ผู้คนต้องเรียนรู้
1
การเปลี่ยนแปลงในระบบโลก ก็ล้วนมาจากปรัชญาทั้งสิ้น
1
อย่างปรัชญาการดำเนินชีวิตก็เป็นคำคมต่างๆ มีทั้ง ฮา หรือขำๆ ก็ล้วนเป็นปรัชญาได้ทั้งสิ้น
1
เขาเล่ากันมาว่า พระคัมภีร์ที่เก่าที่สุด ก็ล้วนเป็นต้นแบบของศาสตร์ต่างๆ ก็เป็นปรัชญาทั้งนั้น ในแต่ละประเทศก็จะมีแนวคิดทางปรัชญาของตนเองทั้งสิ้น
1
อย่างลัทธิ เต๋า ขงจื้อ ล้วนเป็นปรัชญา เพราะก่อให้เกิดแนวคิดทั้งสิ้น
1
ตอนนี้ โลกกำลังเปลี่ยนระบอบกลายไปเป็น ปรัชญา โลกาภิวัตน์กันแล้ว คือปรัชญารวมกันเป็นหนึ่งเดียว
ปรัชญาทางสงคราม ก็เป็นปรัชญาได้นะ ก็ทุกอย่าง
1
ก็ล้วนมาจากปรัชญาทั้งนั้น ที่ฝึกคนให้คิดได้มากมาย
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...