28 ต.ค. 2022 เวลา 14:53 • ไลฟ์สไตล์
เพราะถ้าใส่ชุดนอนสีดำตอนกลางคืน..คนก็จะมองไม่เห็น!! 😂
โฆษณา