29 ต.ค. 2022 เวลา 00:41 • ไลฟ์สไตล์
หากทบทวน”ความคิด”หรือ”ความรู้สึก”ของตัวเราเองอย่างแน่ชัดแล้วว่าเขาไม่จริงใจจริงๆ ด้วยหลักฐาน หรือ จากการตรวจเทียบเหตุการณ์ต่างๆด้วยอคติที่มีปริมาณน้อยที่สุด
นั่นหมายความว่าเราสามารถ”ตระหนักรู้ด้วยตัวเราเอง”แล้วว่าเขาไม่จริงใจอย่างแท้จริง
เขาไม่จริงใจไม่เป็นไร แต่ถ้า”เรามีสติและรู้ทัน”ว่าเขาไม่จริงใจ ตรงนี้น่าจะเป็นคำตอบของโจทย์นี้รึเปล่านะ
1
หากเรา”ไม่รู้”ว่าเขาไม่จริงใจ ตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาและน่ากังวลมากกว่า..เพราะฉะนั้นเราคิดว่าคุณน่าจะสบายใจได้ระดับนึงเลยนะ อย่างน้อยคุณก็ได้รับรู้แล้วว่าเขาไม่จริงใจ หลังจากนั้น วิธีการจัดการ วิธีการรับมือจะตามมาเองหากคุณตระหนักรู้แล้วอย่างแท้จริง
โฆษณา