คิดว่า เรื่อง ของเขา ค่ะ แล้วแยกย้ายอธิษฐานไม่พบเจอทุกภพทุกชาติจากนี้
70 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา