29 ต.ค. 2022 เวลา 03:13 • ความคิดเห็น
ตลับเทป
( ที่ใช้คู่กะ ปากกา & ดินสอ )
😂🤣🤣
1
โฆษณา