30 ต.ค. 2022 เวลา 00:10 • ความคิดเห็น
เพลง​และบรรยากาศ​รอบๆตัว​ ที่มันช้าๆเรื่อยๆ
โฆษณา