30 ต.ค. 2022 เวลา 04:33 • ไลฟ์สไตล์
เราคงปล่อยผ่านค่ะ
ชีวิตนี้สั้นนัก
เลือกอยู่กับคน & ความรู้สึกที่ดี & มีค่า ดีกว่านะคะ
ของงี้เลือกได้ค่ะ เชื่อเราๆ ☺️
โฆษณา