ผมคิดว่าเราควรที่จะทำความรู้สึกนี้ให้ชัดเจนดีกว่าครับ เปิดใจคุยกันเพื่อความสบายใจของทั้งคู่ และจะได้ไม่มีความคิดแบบนี้ต่อกัน การคิดแบบนี้กับอีกฝ่ายผมเรียกว่า อคติ ที่มีต่อกัน
โฆษณา