30 ต.ค. 2022 เวลา 12:37 • ความคิดเห็น
ถ้าเป็นเช่นว่านั้น..
อุปสรรค/ปัญหาต่างๆ จะเกิดขึ้นกับคุณมากมาย จนชีวิตไปต่อไม่ได้เป็นแน่แท้ครับ..
โฆษณา