สำหรับบางศาสนา เช่น อิสลาม การร่วมเพศกับสตรีอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนตามกฏหมายถึงแม้ฝ่ายหญิงจะยินยอมก็ตาม ก็ผิดหลักศาสนาครับ แต่ศาสนาอื่นเช่น พุทธ ก็มีการบัญญัติไว้ในศีลห้าแล้วนี่ครับ ที่ชาวพุทธต้องยึดถือปฏิบัติ
1 ถูกใจ
108 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...