เราชอบหนังสือพิระมิด 3 สุข ที่อธิบายความสุขของคนเราได้ดี
ความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติ ได้อยู่กับตัวเอง เป็นความสุขแบบเซโรโทนิน
ซึ่งต่างกับความสุขแบบมีคนรัก หรือความสุขที่ได้รับเงินทอง
  • 10
โฆษณา