31 ต.ค. 2022 เวลา 10:34 • การศึกษา
เต่าเดินช้าแต่เดินถูกทิศทาง อาจถึงที่หมายได้ก่อน!.
ตรรกะอันนั้นเข้าใจว่าเกิดจากการพิจารณามาก ไม่ใช่เกิดจากพิจารณาได้เร็วอันเป็นผลมาจากความสามารถของสมอง อย่างเช่นคนเก่งคณิต
โฆษณา