31 ต.ค. 2022 เวลา 12:23 • การศึกษา
แม้มีความคิดสรรค์บรรเจิด ก็อาจจะไม่ได้เก่งศิลปะก็ได้ครับ อาจจะ ผลิตนวัฒกรรม หรือคิดค้นอะไรใหม่ๆ
แม้ศิลปะจะยึดโยงกับความคิดสร้างสรรค์
แต่ความคิดสร้างสรรค์ไม่ยึดโยงแค่กับศิลปะ
เช่นเดียวกันคณิตศาสตร์ยึดโยงกับตรรกะ แต่ตรรกะไม่ยึดโยงอยู่กับแค่คณิตศาสตร์
เพราะตรรกะ มีหลายอย่าง
เช่น สีน้ำเงิน + สีเหลือง = สีเขียว
พระอาทิตย์ขึ้นทิศหน้าฉัน = ด้านซ้ายมือฉันคือทิศเหนือ
ถ้าโยนเหรียญแล้วออกหัว = หน้าที่คว่ำอยู่คือก้อย
นั่นคือเหตุผลว่าเป็นคนมีตรรกะดีอาจจะไม่เก่งคณิต
โฆษณา