31 ต.ค. 2022 เวลา 12:24 • ปรัชญา
อารมณ์ความรู้สึก มันทำงานก่อนเหตุผลอะค่ะ
ก็เรื่องปกติ
โฆษณา