ศีล คือข้อบ่งบอกในสิ่งข้อห้าม ถ้าไม่ทำตามคือความผิด
จิตใจที่มีสามัญสำนึก คือสิ่งที่ตรวจสอบในใจตน บางคนว่า สำนึกในตนชอบธรรม ก็ไม่มีความผิด
แต่การกระทำนั้นถูกบันทึกเอาไว้โดยพระเจ้า ทุกอย่าง
สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นการกระทำผิดต่อตนเอง และร่างกายตน เพราะวัตถุประสงค์ของมนุษย์ที่จะมีสัมพันธ์กันนั้นจะต้องทีองค์ประกอบหนึ่ง คือ ความรัก
ถ้าในมุมมองของคริสเตียน ถ้าไม่มีความรักซึ่งกันและกัน ก็เป็นการทำผิดต่อตนเอง
1ถูกใจ
28รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...