นั่นคือผมเลยครับ แน่นอน สงบสุข เย็นใจ happy และ มีหมาเป็นเพื่อน ดีกว่ามีเพื่อนหมาๆครับ
.. และจะไม่อยู่บ้านจัดสรร ที่ติดๆๆกันครับ อึดอัด ที่ปลูกต้นไม้น้อย และกลัวปัญหาเพื่อนบ้าน
โฆษณา