2 พ.ย. 2022 เวลา 01:35 • ประวัติศาสตร์
คนัง คนป่า คนโปรด
ทำไมถึงเลือกคนนี้มาเลี้ยง?
มีเรื่องราวของ "เฟเวอริตแห่งราชสำนัก" ที่แปลกอยู่คนหนึ่งคือเป็นคนป่า ชื่อคนัง
เริ่มจากการที่รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชประสงค์จะเลี้ยงดูลูกเงาะที่อยู่ตามป่า เพื่อทดลองดูว่าการเลี้ยงดูนั้นจะทำให้คนป่าเจริญเท่าคนธรรมดาได้หรือไม่
ในคราวเสด็จนครศรีธรรมราช ร.ศ.123 ทางบ้านเมืองได้นำพวกเงาะป่าพัทลุงเข้ามาให้ทอดพระเนตรด้วย ครั้งนั้นท่านได้ถ่ายรูปเงาะป่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ชายและหญิงไว้หลายรูป
คนังเป็นชาวเผ่ามานิ หรือเซมัง ชาวไทยเราเรียกเงาะป่า (เซมังเป็นภาษามลายู แปลว่าลิงหรือค่างดำชนิดหนึ่ง)
สาเหตุที่เลือกเงาะเด็กชื่อคนังก็เพราะคนังเป็นเด็กกำพร้า ไม่มีพ่อแม่ ใช้ชีวิตตามยถากรรม
1
หัวหน้าเผ่ามานิกับเจ้าพระยายมราชจึงคิดแผนจัดมโนราห์ที่เหล่ามานิชื่นชอบ พอคนังดูจนคล้อยหลับไปก็อุ้มมาครั้งนั้นเลย
ในตอนแรกเจ้าพระยายมราชอบรมคนังอยู่หลายเดือนจนเริ่มคุ้นเคยจึงส่งเข้าราชสำนัก อยู่ในความดูแลของพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ คนังเรียกท่านว่า "คุณแม่"
เจ้าจอมสดับบันทึกว่าท่านเอ็นดูคนังมาก จัดให้นอนติดกับห้องท่านและจัดแต่งห้องคนังด้วยโทนสีแดง มีเครื่องเรือนสีแดงตามที่คนังชอบ
รัชกาลที่ 5 ก็ทรงบันทึกถึงคนังว่า
"จงรักภักดีฤากตัญญูมาก"
คนังเรียกรัชกาลที่ 5 ว่า "คุณพ่อหลวง"
2
เมื่อรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสหัวเมือง ราษฎรพากันกระซิบว่าคนังมีแม่เป็นเจ้าจอมแขก
มีรูปถ่ายคนังนั่งเสมอรัชกาลที่ 5 และพระราชโอรสพระราชธิดาอย่างสนิทสนมคุ้นเคย แสดงถึงความเป็นคนโปรดอย่างที่รัชกาลที่ 5 ท่านเรียกว่าเป็น เฟเวอริตของราชสำนัก
เมื่อเริ่มเจ้าสู่วัยรุ่นก่อนรัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคต 1 ปี คนังก็ออกไปอยู่กับมหาดเล็กที่ฝ่ายหน้า พอถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ก็หายสาบสูญไป
1
สาเหตุการตายของคนังไม่แน่ชัด ว่ากันว่าคนังไปเที่ยวจนติดโรคและตายไป เรื่องราวของคนป่าคนโปรดที่ชื่อคนังก็จบลงเพียงเท่านี้
โฆษณา