1 พ.ย. 2022 เวลา 05:36 • การศึกษา
คณิตศาสตร์ก็เหมือนวิชายุทธ์ ลำพังการอ่านตำรารู้ที่มาที่ไป รู้ตรรกะ ไม่ใช่องค์ประกอบเดียวที่จำเป็นต่อการเรียนคณิตศาสตร์ครับ ยังต้องใช้การรู้จำ (Recognition - ไม่ใช่ท่องจำนะ) ปฏิภาณ ทักษะการเชื่อมโยง จินตนาการ ของพวกนี้จะได้มาจากการฝึกฝนเป็นประจำครับ
ถ้ารู้สึกสนุกกับมันจริง ๆ ก็ฝึกฝนทำโจทย์ไปเรื่อย ๆ ก็จะค่อย ๆ เก่งขึ้นเองครับ สามารถไปถึงขั้นเก่งกว่าคนที่เก่งมาแต่เกิด เหมือนนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าก็ได้นะครับ
1
โฆษณา