สั้นๆเลย เรายึดหลัก 3H
Head Hand และ Heart
Head มีความรู้ ทำความเข้าใจด้วยใจที่เป็นกลาง ไม่อคติ
1
Hand มีทักษะ ลงมือทำด้วยใจสบายๆ ไม่กดดัน ไม่หวังผลเลิศเลอ
1
Heart มีใจที่นิ่งและเป็นสมาธิ
รู้จักวางใจ มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ที่เรียกว่า"ตถตา"
2
  • 4
โฆษณา