1 พ.ย. 2022 เวลา 12:21 • ความคิดเห็น
🌍ไม่มี สิ่งมีชีวิตบนโลก ที่ไม่อยู่กับธรรมชาติ🌍
ธรรมชาติในความหมายของใคร?
#ธรรมชาติที่เป็นอยู่จริง
โดยไม่ใช่ ธรรมชาติจาก
มุมมองของมนุษย์
สิ่งที่มีชีวิตบนโลก ล้วนแล้วแต่อาศัย อยู่กับธรรมชาติของโลก
ชาวตะวันตก ใช้ คำว่า
🌇🚂🚔🚑🚢✈️World ใช้กับ
มุมมองของมนุษย์
🏞️🦁🦍🐃🐂🍎🍌Earth ใช้กับ ธรรมชาติ และ สิ่งมีชีวิต ที่
อาศัยอยู่บนโลก
สิ่งมีชีวิตบนโลก ทุกชนิดย่อม
เห็นแก่ตัว เพื่อ รักษาเผ่าพันธุ์
แต่ มนุษย์ได้ วิวัฒนาการ มา
หลายล้านปีตั้งแต่ยุคสุดท้าย
ของไดโนเสาร์ คือยุคครีเอเทียส ซึ่งมนุษย์ วิวัฒนาการมาจากสัตว์เซลล์เดียวอาศัยในน้ำ ตะกายขึ้นบกเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่จนกลายเป็นสัตว์บก เป็นApes(ลิงไม่มีหาง)​ จนกลายมาเป็นโฮโมเซเปียนส์ ในที่สุด
มนุษย์นิสัยไม่ต่างจากเดรัจฉาน
คือ กินขี้ปี้นอน
แต่มนุษย์ มีศาสนาซึ่งเปรียบเสมือน super ego(ส่วนศีลธรรม)​ มาตั้งแต่อยู่เป็นสังคม ปลายยุคหินใหม่
จวบจน เริ่มอารยธรรม
คอยกด ego และความเห็นแก่ตัว ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตบนโลก
และนี่ก็เป็น สิ่งที่ทำให้
#มนุษย์แตกต่างจากเดรัจฉาน
ตรงที่มี #ศีลธรรม
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์พื้นฐาน
ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ แบ่งจิตของมนุษย์ ออกเป็น
1. id คือส่วนที่จำเป็น ต่อ ชีวิต
และร่างกายของมนุษย์
2. ego เป็นสิ่งที่จิตมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมาเอง จาก ประสบการณ์
และการเรียนรู้ของมนุษย์เอง
ก่อให้เกิด *ความอยาก* หรือ
กิเลส ในพุทธศาสนานั่นเอง
3. Super ego เป็นส่วนศีลธรรม
ของมนุษย์ คอยกด ego ไว้
ส่วน 🐶หมา🐱แมว
รู้ได้ไง ว่า มันมีความสุข
แล้วการอยู่อาศัยของมัน
มีทั้งอยู่กับธรรมชาติ และ
มนุษย์เลี้ยง
พฤติกรรม มันจะแตกต่างกัน
มันอยู่หากินกันเองในธรรมชาติ
ถ้าผืนดินนั้น มันอุดมสมบูรณ์
มันก็คงมีความสุขได้
ส่วนที่มนุษย์เลี้ยง
มันมีอาหารการกินไม่ต้องหา
แต่ขาดความเป็นอิสระ
ที่เคยเป็นไปตามธรรมชาติของมัน
มนุษย์คอยสอนกฎเกณฑ์ต่างๆให้มัน พยายามสอนศีลธรรมให้มัน
เราไม่มีทางรู้ว่า ลึกๆ มัน
ชอบหรือไม่ชอบ มันมี
ความสุขหรือไม่มี
Don't judge a book by its cover.
Don't judge too quickly.
โฆษณา