ธรรมชาติ หมา แมว ไม่เสแสร้ง ไม่ซับซ้อน ไม่โลภ ไม่เกินตัว สวยงาม มีแต่พลังบวก ถึงแม้จะบวกกันเองบางครั้ง😼😆
  • 2
โฆษณา