สิ่งของต่างๆเราไม่เคยใช้ร่วมกันแล้วนับภาษาอะไรที่เราจะต้องใช้แฟนร่วมกันเป็นเราคือเลิกค่ะ แล้วหาแฟนใหม่หรือไม่ก็อยู่เป็นโสดจะดีกว่า
  • 1
โฆษณา