แล้วทำไมถึงไม่พยายามเพื่อครอบครองล่ะ
1
รู้ตัวเองหรือไม่อะไรในตัวเองที่ไปกระทบกับบางอย่างของอีกฝ่ายที่ทำให้รู้สึกชอบ
คำกล่าวที่ว่ารักไม่จำเป็นต้องครอบครองสอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดของตัวคุณเองมั๊ย
สร้างเงื่อนไขสภาพแวดล้อม กิจกรรม เวลาของตัวเองใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้คิดถึงอีกฝ่าย เพราะเงื่อนไขของคุณตอนนี้ที่เป็นอยู่สร้างโอกาสให้คิดถึงตามที่คุณกำลังเผชิญอยู่
2 ถูกใจ
159 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...