ความฝันคือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นแต่ยังไม่เกิด แต่มันสามารถเป็นจริงได้นะค่ะ ถ้าเรามุ่งมั่น
ความจริงคือสิ่งที่เห็นที่เป็นอยู่ ณ เพลานี้ค่ะ จับต้องได้
53รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...