ทุกคนลำบากเหมือนกัน แต่ละคนรู้สึกกับความลำบากไม่เหมือนกันค่ะ
โฆษณา