ความผิดนั้นเป็นสิ่งที่เค้าคิดหรือคุณคิด? เป็นปัญหาของเค้าหรือเป็นปัญหาของคุณ?คนที่อยากแก้ข้อผิดพลาดนั้นคือเค้าหรือคุณ?
นี่อาจจะไม่ใช่คำตอบที่คุณอยากได้ แต่อาจจะตอบคำถามของคุณได้ค่ะ
โฆษณา