2 ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันค่ะ แต่เป็นตอบคนละมุมมอง
"การกระทำ" นำไปสู่ "ผลลัพธ์"
"คนที่ 1 บอกว่าการกระทำบ่งบอกถึงความคิด" = การกระทำ
ความคิดของคนที่ 1 = ผลลัพธ์
จริงๆ แล้วการกระทำไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงความคิดค่ะ
"คนที่ 2 บอกว่า การตัดสินคนที่ภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่รอบคอบ" = การกระทำ
ความคิดของคนที่ 2 = ผลลัพธ์
จริงๆ แล้วการตัดสินคนที่ภายนอกไม่ได้จำเป็นจะต้องตัดสินว่าการกระทำนี้ไม่รอบคอบค่ะ มันเป็นแค่ความคิดของคนๆหนึ่ง
ตอบของคนๆนั้นคือของคนๆนั้น ถ้าคุณชอบของทั้งสองก็ไม่มีปัญหานิค่ะ ใช้ตามที่คุณชอบเลย เพราะนั้นคือคำตอบของตัวคุณ
โฆษณา