เคยค่ะ หลายอย่าง แต่ไม่เคยเป็นจริงถ้าไม่ลงมือทำด้วยใจที่มุ่งมั่น
  • 1
โฆษณา