มันก็เป็นกรณีไปน่ะ
1.ถ้าคุณอยู่คนเดียว และ "ไม่มีหนี้สิน" ผมว่าความสุขมีรอบตัวเรา
2.แต่ถ้าคุณมีพันธะผูกพันธ์และ "มีหนี้สิน" ผมว่าอยากมากที่คุณจะมีความสุขจริงๆ ถึงแม้คุณจะแสดงออกมาให้คนอื่นเห็นว่า คุณมีความสุข แต่ คนเราหลอกความรู้สึกตัวเองไม่ได้ ก็ต้องหาหนทางออก/แก้ไข ปัญหากันต่อไป ทราบชีวิตยังไม่สิ้น (ถ้าเป็นกรณีที่ 2)
2ถูกใจ
42รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...