ความฝัน คือความรู้สึกนึกคิดหรือจินตนาการ
ความจริง คือสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้แล้วลงมือทำจนกลายเป็นความจริงโดยมีจุดเริ่มมาจากความฝัน
1
1ถูกใจ
46รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...