คุณแยกความฝันกับความจริงได้อย่างไง ?
คำถามนี้ถูกลบ
คุณสามารถแยกได้โดยความฝันไม่สามารถคิดย้อนหลังได้ในขณะที่ฝัน
51 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา