"ความสำเร็จมันเกิดจาก.. #การลงมือทำ
ไม่ใช่นั่ง #อธิษฐาน...ไปวันๆ"
🙂😍❤️🙏
“ท่านคือธรรม”
.
สงบนิ่งอิงองค์อยู่ตรงนี้
จะกี่ปี่กี่เดือนที่เลื่อนไหล
สัจธรรมที่พระสอนแต่ก่อนไร
ยังคงใหม่อยู่อย่างนั้นนิรันดร
.
ใครเห็นธรรมคือเห็นท่านผู้บรรลุ
ใจประจุพุทธพลังประนังสลอน
เพียงตามลมหายใจไม่ขาดตอน
ธรรมะจะทอนให้ทุกข์ดับรำงับไป
.
(กวี : ว.วชิรเมธี)
ถ้าชาวนาสวดมนต์ขอฝน พระเจ้าจะประทานฝนมาให้ใคร ระหว่าง คนที่ไม่ทำอะไรและรอคอย กับคนที่พรวนดินและเตรียมพร้อมรอน้ำฝน คุณเป็นคนแบบไหนแบบแรกหรือแบบสอง
ข้อคิดดีๆ จากภาพยนตร์เรื่อง facing the giants
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!จงเตรียมพร้อม!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 1
โฆษณา