สรุป งบกระแสเงินสด แบบเข้าใจง่าย ๆ
พูดถึงงบการเงิน หลายคนน่าจะนึกถึง รายได้และกำไร ในงบกำไรขาดทุน เนื่องจากเป็นตัวสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจ
1
แต่ก็มีอีกหนึ่งงบที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน
นั่นก็คือ “งบกระแสเงินสด”
1
แล้วงบกระแสเงินสดคืออะไร
ต่างจากงบกำไรขาดทุนอย่างไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ยกตัวอย่างผ่าน 2 ธุรกิจ คือ
1
1. ธุรกิจร้านขายกาแฟ
2. ธุรกิจขายวัสดุอุปกรณ์รับเหมาก่อสร้าง
เริ่มที่ธุรกิจร้านขายกาแฟ โดยรายได้ของร้านจะมาจากลูกค้าที่มาซื้อกาแฟที่ร้าน
ในขณะที่ต้นทุนสินค้าก็คือ เมล็ดกาแฟ แก้ว หลอด เป็นต้น
ถ้าร้านขายกาแฟแห่งนี้ มีรายรับและรายจ่ายเป็นเงินสด
หากขายกาแฟได้เดือนละ 100,000 บาท มีต้นทุนสินค้า 50,000 บาท
เท่ากับว่า จะมีกำไร 50,000 บาท ซึ่งเป็นเงินสดที่บริษัทรับเข้ามาทันที
1
ทีนี้ ลองมาดู ธุรกิจขายวัสดุอุปกรณ์รับเหมาก่อสร้าง กันบ้าง
รายได้ของธุรกิจขายวัสดุอุปกรณ์รับเหมาก่อสร้างจะมาจากการขายสินค้าก่อสร้างออกไป
ในขณะที่ต้นทุนสินค้าก็คือ ค่าสินค้าก่อสร้างที่รับมาขาย
3
หากมีผู้รับเหมามาซื้อสินค้าที่ร้าน 200,000 บาท โดยทางผู้รับเหมาสัญญาว่าอีก 30 วันจะมาจ่ายค่าสินค้า
ในขณะที่ต้นทุนสินค้าที่รับมาขายอยู่ที่ 150,000 บาท โดยอีก 60 วัน ทางร้านค่อยจ่ายเงินให้แก่ซัปพลายเออร์
จะเห็นว่า กำไรที่เกิดขึ้นจะแตกต่างจากร้านขายกาแฟด้านบน
นั่นก็คือ ร้านขายกาแฟจะมีเงินสดไหลเข้ามาทันที
ในขณะที่ ธุรกิจขายวัสดุอุปกรณ์รับเหมาก่อสร้าง จะมีเงินสดไหลเข้า ไหลออกตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า และซัปพลายเออร์
ปกติแล้ว งบกำไรขาดทุนจะมีการบันทึกรายได้ และค่าใช้จ่าย ด้วย “เกณฑ์คงค้าง” ซึ่งจะคำนึงถึงรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว แม้ว่าธุรกิจจะยังไม่ได้มีเงินสดไหลเข้าหรือออกจากธุรกิจก็ตาม
1
และนี่คือเหตุผลที่บอกว่า ในหลายครั้ง แม้บริษัทจะสามารถสร้างกำไรได้มาก แต่ก็อาจประสบกับปัญหาสภาพคล่องได้เหมือนกัน เนื่องจากไม่มีเงินสดเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ
1
ในทางกลับกัน บางบริษัทก็อาจจะมีการขาดทุน แต่ก็ยังทำธุรกิจต่อไปได้ เพราะกระแสเงินสดยังดี ก็ได้เหมือนกัน
4
พอเรื่องเป็นแบบนี้ ทำให้เราต้องให้ความสำคัญกับ “งบกระแสเงินสด” ซึ่งเป็นงบที่แสดงให้เห็นถึงการไหลเข้าและออก ของกระแสเงินสดจริง ๆ ของบริษัท โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
2
- กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน
2
เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงเงินสดที่ไหลเข้าและออก จากการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท
1
โดยทั่วไปแล้ว หากกระแสเงินสดส่วนนี้เป็นบวก จะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี เนื่องจากสามารถดำเนินธุรกิจ และสร้างกระแสเงินสดได้นั่นเอง
- กระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุน
เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงเงินสดที่ไหลเข้าและออก ผ่านการได้มาและจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวต่าง ๆ เช่น ซื้อเครื่องจักร หรือซื้อที่ดิน
โดยทั่วไปแล้ว กระแสเงินสดส่วนนี้ควรเป็นลบ
เพราะจะสะท้อนถึง บริษัทมีการนำเงินไปซื้อสินทรัพย์ เพื่อการลงทุน หรือเพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจในอนาคต
3
- กระแสเงินสดสุทธิจากการจัดหาเงิน
เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่าเงินสดไหลเข้าและออก ผ่านแหล่งเงินทุนของบริษัท ทั้งฝั่งผู้ถือหุ้น และฝั่งเจ้าหนี้
2
ซึ่งหากมีการจ่ายเงินปันผลหรือชำระหนี้ ในกรณีนี้จะมีเงินสดไหลออกจากบริษัท
ในทางกลับกัน เช่น ถ้าธุรกิจมีการไปกู้เงินเพิ่ม หรือเพิ่มทุนจดทะเบียน เงินสดก็จะมีการไหลเข้าบริษัท
 
ดังนั้น ถ้ากระแสเงินสดส่วนนี้เป็นลบ มักจะเป็นสัญญาณที่ดี
เพราะมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการนำเงินไปชำระคืนหนี้
4
ซึ่งหากนำทั้ง 3 ส่วนนี้มารวมกัน ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเงินสดของบริษัทว่า มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร
อ่านมาถึงตรงนี้ เราน่าจะพอเข้าใจงบกระแสเงินสดไปบ้างไม่มากก็น้อย
ซึ่งต้องถือว่ามีความสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างบกำไรขาดทุน
เพราะหากไม่มีเงินสดมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทก็อาจจะล้มได้เหมือนกัน แม้บริษัทจะมีกำไรมากมายแค่ไหนก็ตาม..
3
หนังสือ BRANDING THE NATION หนังสือที่เล่าถึงการสร้างแบรนด์ของแต่ละประเทศที่ทำให้ แต่ละประเทศเป็นแบบทุกวันนี้
เช่น ทำไมเยอรมนีเป็นประเทศแห่งรถยนต์ ทำไมฝรั่งเศสเป็นประเทศแห่งแบรนด์หรู สั่งซื้อเลยที่
125 ถูกใจ
228 แชร์
21K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 125
    โฆษณา