บางครั้งการที่เราไม่ต้องมีอะไรมากมาย แค่มีสติ มีอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่พัก เพื่อนแท้ มีสุขภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ..ส่วนสิ่งที่เคยมีและเสียไปแล้ว ก็ปล่อยมันไป …. ดูมนุษย์ในสมัยโบราณเค้าอยู่ในถ้ำก็ยังอยู่ได้เลย ขอให้มอง Core of life ของตนเองว่า จริงๆ เราต้องการอะไร .. หากเรามีความมั่นคงทางความคิด มันจะช่วยนำพาเราไปสู่สิ่งที่เราอยากเป็นสักวันหนึ่ง….
เราไม่ต้องไปพยายามมีเหมือนคนอื่น จะทำให้เรามีความสุขกว่ามั้ย … สร้างสุข ได้ด้วย ตัวเราเอง “อย่าอยู่ อย่างอยาก”
1ถูกใจ
120รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...