3 พ.ย. 2022 เวลา 18:06 • ไลฟ์สไตล์
คุณแยกความฝันกับความจริงได้อย่างไง ?
คำถามนี้ถูกลบ
focusing เชื่อสิ ว่าคุณจะไม่จดจ่อกับความเป็นจริง ทว่า ความฝันคุณไม่ต้องเพ่งเลย ความฝันคือการสื่อสารซึ่งคุณเป็นเจ้าของ อีกทั้งมันย่อมเป็นสมบัติของคุณเองด้วยนะ
ดังนั้นคุณจึงไร้คำถามกับความฝัน
ยกเว้นว่าคุณจะแสวงหา ตัวเลขเพื่อตีความ
โฆษณา