4 พ.ย. 2022 เวลา 04:00 • ความคิดเห็น
วาสนา ถ้าในทางพุทธศาสนาหมายถึงอุปนิสัยเดิมที่ติดตัวมา (ตั้งแต่อดีตชาติ ทำบ่อยจนติดเป็นนิสัย)
ส่วนคำว่า "แล้วแต่วาสนา" ไทยๆเราใช้ คือ แล้วแต่จะมีบุญ(มีวาสนา)​ พอไหมที่จะให้ได้สมดังใจอะไรที่ปรารถนาไว้
"มีวาสนาต่อกันแค่นี้" ก็คือประมาณว่ามีบุญสัมพันธ์​ร่วมกันมา แต่จะนานแค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่ มิอาจรู้ได้ครับ ส่วนมากพอเลิกคบกันก็เหมาว่าเพราะมีวาสนาต่อกันมาแค่นี้
โฆษณา