ถ้าคุณยังอยู่ในวัยเริ่มต้นชีวิต
คำตอบคือ แล้วไง! หาเอาใหม่ดิ
จะให้ดีกว่าเดิมอีก
ถ้ามาค่อนชีวิตแล้วมีครอบครัว ต้องรับผิดชอบ
คำตอบคือ มองหาสิ่งผิดพลาด บอกตัวเองว่าไม่มีเวลาปลอบใจตัวเอง แก้ไขให้ได้ เอาภาระเปนพลังขับเคลื่อน
ถ้าถึงปลายทางของชีวิตแล้ว
คำตอบอาจง่ายมาก บอกตัวเองว่าได้ผ่านอะไรมาบ้าง มันต้องมีอะไรที่เราพอจะภูมิใจกับมันบ้าง
ถ้าไม่มีจริงๆ ก็ต้องสมนำหน้าตัวเอง จะโทษใครล่ะ(อาจตอบไม่ตรงนักนะ อย่าว่ากัน^^)
1ถูกใจ
44รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...