จริงๆก็ไม่ควรเลือกนะ แต่ถ้าโฟกัสที่คำว่า "คิดที่จะเลือกทำ" ลองพิจารณาดูว่า คนยากจนมากๆมีทางเลือกและสามารถเลือกอะไรได้บ้าง
- ยากจนมากถึงขั้นไม่มีบ้าน ไม่มีอาหาร ก็เลือกงานที่ให้ที่พัก ให้อาหาร
- ถ้ามีความรู้ เลือกงานที่ได้ใช้ความรู้ ถ้าไม่มีความรู้ก็เป็นงานที่ใช้แรง
- งานที่มีโอกาสขยับขยาย เปิดโอกาส สร้างโอกาส งานที่เอื้อให้เราพัฒนาตัวเอง
- ไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไร หากมีโอกาสได้ทำงานที่ทำให้เรารู้สึกได้และรับรู้ได้ว่า เรามีคุณค่าในตนเอง พึงเลือกทำงานนั้นค่ะ
1
  • 3
โฆษณา