5 พ.ย. 2022 เวลา 11:16 • ครอบครัว & เด็ก
งานที่คุ้มค่ากับราคาที่ต้องเสีย หรืองานที่ทำแล้วมีโอกาสรวย ถ้าทำแค่พยุงชีวิตก็คือไม่ทำค่ะ มันเสียเวลาโดยใช่เหตุ ยิ่งจนก็ต้องยิ่งหาทางรวย เพราะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่รวยค่ะ และเมื่อรวยแล้วก็ทำงานอะไรก็ได้ หรือจะไม่ทำก็ได้เหมือนกัน
โฆษณา