ความสุข กับ ความทุกข์ อันไหนดีกว่ากัน?
ผมว่า ความสุข ดีกว่าครับ
และอะไรเป็นเครื่องวัด?
พระท่านเคยสอนแยกสุขกับทุกข์ไว้ว่า (จำไม่ได้แล้วว่า ท่านใดสอนครับ)
สุข คือ สภาวะที่ทนได้ง่าย หรือ ไม่ต้องใช้ความอดทน
ทุกข์ คือ สภาวะที่ทนได้ยาก หรือ ต้องใช้ความอดทนสูง
ที่ต้องพิจารณาก็คือ เราเลือกสุขหรือทุกข์ที่เข้ามาไม่ได้
แต่ที่เลือกได้ คือ วิธีรับมือ กับทั้งสุขและทุกข์ ครับ.
1ถูกใจ
59รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...