ดีทั้งสองทางค่ะแต่เราไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้จากความสุข แต่ความทุกข์พัฒนาการมองเห็นอะไรได้กว้างขึ้นมีเรื่องให้เรียนรู้และเติบโตขึ้น
เราไม่วามารถเลือกที่จะมีชีวิตที่มีด้านเดียวได้ขึ้นอยู่กับการเดินทางของชีวิตในแต่ละช่วง
ที่จะส่งเหตุส่งปัจจัยอะไรเข้ามาเป็นบททดสอบค่ะ....
1 ถูกใจ
52 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...