พึ่งพารัฐบาล เพราะว่า เราเลือกรัฐบาลให้มาดูแลเรา หรือเราไม่ได้เลือก
1ถูกใจ
113รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...