กรรมดูเหมือนจะเป็นความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ พุทธ ฮินดู มากกว่า ศาสนาอื่นๆ กรรมถ้าเปรียบเทียบเป็นพลังงานที่กระทำต่อสิ่งใดสิ่งสิ่งหนึ่งย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปทางใดทางหนึ่งเกิดผลกระทบเป็นทอดๆต่อเนื่องกันไป ดังมีคำกล่าวว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว กรรมเก่า กรรมตามสนองจึงเชื่อยากว่าเป็นผลจากการกระทำนั้นๆของเรา เหตุนี้ทำให้คนค่อนโลกไม่เชื่อเรื่องกรรม
1ถูกใจ
55รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...