6 พ.ย. 2022 เวลา 17:56 • ครอบครัว & เด็ก
ถ้าสมมุติว่าเป็นคนยากจนมากๆ งานแรงที่จะเลือกทำก็คืองานที่ตัวผมเองมีศักยภาพในการทำสิ่งนั่นได้ดีที่สุด
โฆษณา