ทำให้ชีวิตของเราเจริญอย่างยั่งยืน

หน้าที่ของเรามีอยู่อย่างเดียวคือทำให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะมองมาอย่างไร
อดีตอย่าไปเก็บเอามาใส่ใจ เรื่องคนอื่นอย่าไปเก็บเอามาใส่ใจ สิ่งที่ผ่านมาแล้วปล่อยให้มันผ่านไป ทำปัจจุบันให้ดี ทำวันนี้ให้ดี
อย่ายอมให้อดีตมากรีดชีวิตปัจจุบัน อย่ายอมให้คนที่มีความคิดที่ไม่ดีต่อเรา มามีอิทธิพล มีผลต่อชีวิตของเราในวันนี้และวันข้างหน้า
ไม่ว่าอะไรก็ตามที ที่คอยจะฉุดรั้งที่คอยจะทำให้ชีวิตของเราในวันนี้ก้าวไปต่อไม่ได้ เดินไปบนเส้นทางที่ถูกที่ควรจะไปไม่ได้ ตัดมันให้ขาดสบั้น อย่าให้เหลือแม้แต่ใย
ชีวิตเป็นของเราไม่ใช่ของใคร ถ้าหากเราไม่รู้จักที่จะตัดใจ ไม่รู้จักที่จะถอดใจ ยังมัวที่จะไปใส่ใจ ชีวิตของเราก็จะก้าวไปตามที่ใจต้องการไม่ได้ไกล
หากเรามัวสนใจใครที่ไม่ได้มีความจริงใจ ไม่ได้มีความปรารถนาดี ไม่ได้มีความต้องการที่จะให้ชีวิตของเราก้าวหน้าไปไกล คงไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่เราจะต้องไปสนใจ
มันเสียเวลาชีวิตของเรา เสียเวลาการก้าวไปข้างหน้าของเรา มันมีแต่จะทำให้การเจริญเติบโตของชีวิตเราสดุดหยุดอยู่ที่เดิม มีแต่จะทำให้ใจของเราถดถอยย่อยยับเพียงอย่างเดียว
ปล่อยมือปล่อยใจ อย่ายอมให้พวกเขาเหล่านั้นได้สมดั่งใจ ถอยห่างออกมาให้ไกลได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นสิ่งดี ยิ่งเป็นผลดีต่อชีวิตของเรา
~ jutamas ~🖊
  • 2
โฆษณา