นักศึกษาขอไปฝึกงาน หรือหน่วยงานมาขอรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
ถ้าเป็นกรณีแรก นักศึกษาควรสำนึกบุญคุณที่หน่วยงานยอมรับให้เข้าฝึกงาน
ถ้าเป็นกรณีที่สอง หน่วยงานอาจมีค่าตอบแทนให้ แต่ถ้านักศึกษาไม่พอใจก็ไม่ต้องไปฝึกงานในหน่วยงานนั้น เลือกเอาที่ถูกใจ(ถ้าเลือกได้)
14 ถูกใจ
412 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 14
    โฆษณา