นิยายคำกลอนเรื่อสั้น
ยลยอชีวิตรัก เล่ม 2
ตอน 4 ความรัก
ความต่าง
ความต่าง
จิตวิญญาน
จิตวิญญาน
พลังใจ
พลังใจ
ลมหายใจ
ลมหายใจ
อำนาจแห่งความคิดถึง
อำนาจแห่งความคิดถึง
เธอคือดวงใจ
เธอคือดวงใจ
ปรารถนา
ปรารถนา
หลายอารมณ์
หลายอารมณ์
ฉันให้ใจ
ฉันให้ใจ
ความคิด
ความคิด
ความผูกพัน
ความผูกพัน
อาจตกลง
อาจตกลง
ฉันยังอยู่
ฉันยังอยู่
ส่อพฤติกรรม
ส่อพฤติกรรม
คำความจริง
คำความจริง
ฉันเข้าใจ
ฉันเข้าใจ
กาลเวลา
กาลเวลา
วงเวียนสับสน
วงเวียนสับสน
เล่นเกมส์
เล่นเกมส์
รักที่ยั่งยืน
รักที่ยั่งยืน
ฉันรักเธอ
ฉันรักเธอ
ชนะใจใคร
ชนะใจใคร
ความรักจากใจ
ความรักจากใจ
รักเธอนี้
รักเธอนี้
ความว้าวุ่น
ความว้าวุ่น
ถึงเวลา
ถึงเวลา
ขมอารมณ์
ขมอารมณ์
อยากบอก
อยากบอก
คือฉันรักเธอ
คือฉันรักเธอ
โฆษณา