8 พ.ย. 2022 เวลา 13:54 • ข่าวรอบโลก
ภาพจันทรุปราคาเต็มดวง วันที่ 8 พ.ย. 65 จากเมือง Hiratsuka ประเทศญี่ปุ่น
ส่วนเหตุผลที่ดวงจันทร์ไม่มืดสนิทแต่กลับเห็นเป็นสีแดงอิฐในช่วงที่เกิดจันทรุปราคา เนื่องจากแม้โลกจะบดบังแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ไว้ แต่แสงอาทิตย์บางส่วนที่กระทบกับชั้นบรรยากาศโลกยังหักเหไปสู่ดวงจันทร์ได้ โดยแสงสีน้ำเงินซึ่งมีความยาวคลื่นสั้นจะกระเจิงออกไปรอบ ๆ เหลือเพียงแสงสีแดงหรือส้มที่มีความยาวคลื่นมากกว่าเดินทางทะลุชั้นบรรยากาศโลก ตกกระทบกับพื้นผิวดวงจันทร์และสะท้อนกลับมา ทำให้เราเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดง
ความเข้มของสีแดงที่ปรากฏยังสัมพันธ์กับปริมาณฝุ่นและกลุ่มหมอกในบรรยากาศโลกด้วย ยิ่งมีฝุ่นและหมอกในบรรยากาศโลกมาก สีของดวงจันทร์จะยิ่งแดงมากขึ้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ยังใช้อธิบายปรากฏการณ์บนโลกคือ ทำไมเราเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าและเห็นดวงอาทิตย์ในยามลับขอบฟ้าเป็นสีแดงได้อีกด้วย
ข้อมูลภาพ
โฆษณา