8 พ.ย. 2022 เวลา 14:22 • ความคิดเห็น
ต้องแยกระหว่างความเป็นไปได้กับสิ่งที่ให้คำตอบไม่ได้ครับ
ถ้าตามความเป็นไปได้ก็คือเหมือนที่ Stephen Hawking ให้ความเห็นกับโลกหลังความตายเลยว่ามันไม่มีจริง มนุษย์ก็เหมือนคอมพิวเตอร์ที่เมื่อชิ้นส่วนหรือวงจรใดในตัวพังมันก็ใช้การไม่ได้
ทุกชีวิตทุกอนุภาคบนโลกมี 1 ชีวิตและหลังจากชีวิตกับศูนย์จะเหลือแค่โปรตอนและอิเล็กตรอน ความทรงทำแล้วร่างกายก็จะถูกย่อยสลายและไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้(เว้นแต่ว่าถ้าในอนาคตคนมันอยากจะปลุกเราขึ้นมาอีกครั้งฮะนะ😅เป็นไปได้) ก็อย่างที่ว่าคือไม่มีสรวงสวรรค์นรก ไม่มีการให้อภัยตามหลักของวิทยาศาสตร์
แต่ถ้าเอาตามความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้เลยคือไม่มีใครรู้เพราะคนที่ยังอยู่ที่นี่ก็ยังไม่เคยตาย
แต่ผมก็มีความเชื่อเล็กๆว่าโลกหลังความตายอาจจะมีจริง เพราะคงไม่มีใครอยากนอนหลับไปพร้อมกับความว่สเปล่าหรอก ไม่รู้สิครับมันก็ไม่แน่เพราะขนาดวิทยาศาสตร์ก็ยังพิสูจน์หล่ยเรื่องบนโลกนี้ไม่ได้เลยย
โฆษณา