ใช้งานแค่ 60-70% ครับ
บางฟังก์ชั่นไม่เคยเปิดใช้งานเลย
1ถูกใจ
19รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...